#fspac.learn
#fspac.love
#fspac.life

Alătură-te celei mai dinamice comunități universitare
#admitere2023

#noutăți #admitere2023

Servus!

La #fspac construim

Cele mai recente actualizări

Vino la Zilele Porților Deschise (2023)

Vă așteptăm la Zilele Porților Deschise! Avem tururi ghidate, întâlniri cu profesorii, prezentările specializărilor, întâlniri cu studenții și multe altele!

  • 19 mai, ora 13.00, Ziua Porților Deschise - prezență fizică
  • 22 mai, ora 14.00, Ziua Porților Deschise - prezență online
Vino la Zilele Masteratelor #fspac (2023)

Vă așteptăm la Zilele Masteratelor #fspac! Avem prezentările masteratelor, întâlniri cu profesorii, întâlniri cu studenții și multe altele!

  • 31 mai, ora 14.30, Ziua Masteratelor #fspac - prezență fizică
  • 9 iunie, ora 16.30, Ziua Masteratelor #fspac - prezență online
Am centralizat masteratele (2023)

Salutare, am centralizat toate masteratele FSPAC. Le găsești aici (click):

https://fspac.online/masterate

Am publicat taxele de școlarizare (2023)

Am publicat taxele de școlarizare începând anul universitar 2023-2024. Ele se aplică exclusiv noilor studenți care vor fi declarați admiși la sesiunile de admitere din iulie 2023 și septembrie 2023. Nu se aplică actualilor studenți.

Am publicat ultimele medii din 2022

Am publicat ultimele medii de la admiterea din iulie din 2022.

Cum funcționează admiterea la #fspac?

#admitere'23 în 6 pași rapizi:

1

Verifici calendarul de admitere

Asigură-te că ai reținut bine perioadele de înscriere și de confirmare.

Calendar licență

• Înscrierea candidaţilor: 10-14 iulie 2023

• Rezultate iniţiale: 17 iulie 2023

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 18-19 iulie 2023 

• Confirmarea ocupării locului: 18-21 iulie 2023

• Exprimarea intenției de participare la procesul de redistribuire pentru candidații aflați “în așteptare”: 18-21 iulie 2023

• Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 22 iulie 2023 (sâmbătă)

• Rezultate după redistribuiri: 23 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 24-25 iulie 2023

• Rezultate finale: 27 iulie 2023

Calendar masterat

• Înscrierea candidaţilor: 10-14 iulie 2023

• Interviuri: 16 iulie 2023

• Rezultate iniţiale: 18 iulie 2023

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 19-20 iulie 2023 

• Confirmarea ocupării locului: 19-21 iulie 2023

• Exprimarea intenției de participare la procesul de redistribuire: 19-21 iulie 2023

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 22 iulie 2023

• Rezultate după redistribuiri: 23 iulie 2023

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 24-25 iulie 2023

• Rezultate finale: 27 iulie 2023

Calendar doctorat

2

Îți faci dosarul de admitere

Te asiguri că ai toate documentele necesare și le scanezi.

Documente licență

- fișă tip de înscriere (se generează și semnează pe platforma de admitere);

- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

- certificatul de naștere;

- carte de identitate;

- adeverință medicală tip; se menționează "apt pentru urmarea unui ciclu de studii superioare";

- dovada achitării taxelor de admitere (dacă alegi să plătești în afara platformei de admitere);

- scrisoarea de motivație; fiecare specializare la care candidezi are scrisoare separată, adresată comisiei specializării respective!

- diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul);

Documente masterat

◉ fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

◉ diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; se scanează față și spate!

◉ diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;

◉ certificatul de naștere;

◉ carte de identitate;

◉ atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1; indiferent de limba specializării la care aplici!

Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat

***Toate programele de masterat necesită certificat lingvistic, indiferent de forma de învățământ, respectiv indiferent de limba de studiu. Atestarea lingvistică eliberată la promovarea examenului de Bacalaureat nu este validă și valabilă. Dacă nu dețineți un certificat lingvistic eliberat de facultate la absolvirea studiilor de licență (acestea au fost valabile 2 ani de la momentul absolvirii) atunci vă îndrumăm înspre Centrul Alpha UBB unde puteți obține acest certificat în urma unui examen cu prezență fizică. Pentru programare și informații suplimentare: http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/
◉ adeverință medicală tip; se menționează pe ea "aptă pentru urmarea unui ciclu de studii superioare"

◉ alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție)

◉ dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare); doar dacă plata este făcută în afara platformei;

◉ cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Pentru detalii suplimentare referitoare la certificatele lingvistice:

Reglementări – click aici

Echivalare documente – click aici

Documente doctorat

3

Parcurgi locurile la buget și taxă

Găsește tot ce te pasionează și nu uita să alegi cât mai multe opțiuni.

Taxe licență

SpecializăriTaxă/an
Administrație Publică - RO3200 lei
Administrație Publică - HU3200 lei
Administrație Publică - Bistrița - RO3200 lei
Administrație Publică - Sf. Gheorghe - RO3200 lei
Administrație Publică - Sf. Gheorghe - HU3200 lei
Administrație Publică - Reșița - RO2900 lei
Știința Datelor Sociale - RO3200 lei
Leadership în sectorul public - EN3200 lei
Comunicare și Relații Publice - RO3400 lei
Comunicare și Relații Publice - DE3400 lei
Comunicare și Relații Publice - HU3400 lei
Publicitate - RO3400 lei
Jurnalism - RO3400 lei
Jurnalism - EN3400 lei
Jurnalism - DE3400 lei
Jurnalism - HU3400 lei
Media Digitală - RO3400 lei
Media Digitală - HU3400 lei* confirmare CP FSPAC, în așteptare confirmare Senat UBB
Sănătate Publică / Public Health - EN4300 lei
Studii de Conflict - RO3200 lei
Științe Politice - RO3200 lei
Științe Politice - HU3200 lei
Științe Politice - EN3200 lei
Administrație Publică - RO, învățământ la distanță3000 lei
Administrație Publică Bistrița - RO, învățământ la distanță3000 lei
Administrație Publică Satu Mare - RO, învățământ la distanță3000 lei
Administrație Publică Reșița - RO, învățământ la distanță2800 lei
Comunicare și Relații Publice - RO, învățământ la distanță3000 lei
Jurnalism - RO, învățământ la distanță3000 lei

Taxe masterat

Specializări masterat - click pe fiecare pentru criteriiCriterii de selecțieObservațiiTaxă/an
Sănătate publică / Master of public health (limba engleză)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.-4300 lei
Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.Specializarea are 2 module: a. Managementul serviciilor publice – limba engleză; b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză3300 lei
Administraţie publică (limba engleză)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.Specializarea are 2 module: a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză; b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză3300 lei
Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management (limba engleză)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.-3500 lei
Știință, tehnologie și inovare în guvernare / Science, technology and innovation in public governance (limba engleză)Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză. Detalii proiect: 1. Structura: liberă, la alegere. 2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente. Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video-3300 lei
Administraţie publică (limba română)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.-3300 lei
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.-3300 lei
Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.-3300 lei
Management și politici publice (limba maghiară)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară.-3300 lei
Producţie media (limba română)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media examenului de licență – 25%; Media anilor de studiu, nivel licență – 25%. Detalii pe http://jurnalism.fspac.ubbcluj.ro/master/Criteriul de departajare: media anilor de studiu, nivel licență3400 lei
Digital Media and Game Studies (limba engleză)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licență – 25%; Media anilor de studiu, nivel licență – 25%. Detalii pe http://jurnalism.fspac.ubbcluj.ro/master/Criteriul de departajare: media anilor de studiu, nivel licență3400 lei
Management media (limba română)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media examenului de licență – 25%; Media anilor de studiu, nivel licență – 25%. Detalii pe http://jurnalism.fspac.ubbcluj.ro/master/Criteriul de departajare: media anilor de studiu, nivel licență3400 lei
Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licență – 25%; Media anilor de studiu, nivel licență – 25%. Detalii pe http://jurnalism.fspac.ubbcluj.ro/master/Criteriul de departajare: media anilor de studiu, nivel licență3400 lei
Publicitate (limba română)Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%; Media examenului de licenţă - 30%.-3400 lei
Relaţii publice (limba română)Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%; Media examenului de licenţă - 30%.-3500 lei
Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)Interviu motivaţional în limba germană - 70%; Media generală de licenţă - 30%.-3400 lei
Relaţii publice şi publicitate (limba engleză)Criterii de admitere Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de motivație și a unui CV, ambele redactate în limba engleză - 70%; Media examenului de licenta - 30%; Criteriul de departajare: Media anilor de studii (nivel licenta).Criterii notare interviu: 1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte 2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte 3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte 4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct 5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct Se acordă 1 punct din oficiu. Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2,3,4 și 5.3400 lei
Studii media aplicate (limba maghiară)Interviu motivațional - 40%; Media examenului de licenţă - 30%; Media anilor de studiu – 30%. Criteriil de departajare • Media anilor de studiu, nivel licență.-3400 lei
Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie redactate în limba maghiară - 70%; Media examenului de licenţă - 30%.-3400 lei
Managementul organizaţiilor politice (limba română)Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV.-3300 lei
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză)Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%; Interviu motivaţional - 75%.-3300 lei
Dezvoltare internaţională (limba engleză)Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%; Interviu motivaţional - 75%.-3300 lei
Administraţie Publică Europeană - ReșițaEseu academic (20%) / media generală a examenului de licență (80%)În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează: departajarea se face în funcţie de media obținută la examenul de licență/diplomă;3100 lei
Comunicare și marketing în sectorul public3400 lei
Politici de Sănătate şi Management Sanitar - IFR10000 lei
Administraţie publică – IFR (limba română)Scrisoare de intenţie şi CV, ambele redactate în limba română - 50%; Media generala de absolvire a studiilor - 50%.Criteriu de departajare: media examenului de licenţă3200 lei
Management media – IFR (limba română)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba română - 50% • Media examenului de licență - 25% • Media anilor de studiu, nivel licență - 25%Criteriu de departajare - media anilor de studiu, nivel licență3000 lei
Publicitate - IFR (limba română)Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) și a unui CV, ambele redactate în limba română - 50% • Media examenului de licență - 25% • Media anilor de studiu, nivel licență - 25%Criteriu de departajare: media anilor de studiu, nivel licență3000 lei
Relaţii publice – IFR (limba română)Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului.Criteriu de departajare: media examenului de licenţă 3000 lei

Taxe doctorat

4

Verifici ultimele medii din 2022

Trebuie neapărat să înțelegi că ele pot varia de la un an la altul.

Ultimele medii licență 2022

Ele sunt valabile doar pentru cei care sunt interesați de specializări la nivel licență.

5

Descarci modelele de scrisori de motivație

Ele sunt pentru cei de la licență. La master candidații își fac singuri modelul.

Completează câte o scrisoare pentru fiecare specializare la care faci înscriere!

6

Mergi pe platforma de admitere

Dacă s-au aliniat toate planetele, mergi pe platforma de admitere a UBB și faci înscrierea.

Platforma o poți găsi la adresa:

https://admitere.ubbcluj.ro

Vrei să te ținem la curent cu noutățile despre #admitere2023?

Abonează-te gratuit la Admitere Alert!

De ce să te abonezi la Admitere Alert?

Fiindcă îți aducem noi informația. Nu mai trebuie să o cauți. Îți trimitem un mesaj de fiecare dată când avem ceva nou de anunțat. Dar niciodată nu îți vom trimite informații nelegate de admitere.

Iar în grupul principal doar noi îți trimitem mesaje, nimeni altcineva. Și ce e foarte fain, putem avea discuții 1 la 1. Doar noi doi, în privat. Și te putem ajuta așa. 

Pe ce platformă este serviciul Admitere Alert?

Folosim Telegram pentru că ne dorim ca discuțiile cu tine să fie private, doar între noi. Și astfel nu are nimeni altcineva acces la ele.

Costă acest serviciu?

Serviciul acesta este absolut gratuit. Și așa va rămâne!

Citește-le cu atenție!

Regulamente #admitere2023

Datele noastre de contact

Contact

Dacă vrei, contactează-ne în mod tradițional utilizând datele de jos.

Social Media

Ne poți urmări și pe platforme de social media. Acolo răspundem de obicei în câteva minute.