[[[["field29","equal_to","1"]],[["show_fields","field28","admin"],["show_fields","field30"]],"and"],[[["field103","equal_to","1"]],[["show_fields","field79,field81,field70,field82,field83,field84,field85,field86,field87,field88,field89,field91,field90,field92,field93,field95,field94,field96,field97,field98,field99,field100"]],"and"],[[["field76","equal_to","1"]],[["show_fields","field116,field120,field139,field145,field144,field143,field142,field141,field140"]],"and"],[[["field120","equal_to","1"]],[["show_fields","field118,field158,field163"]],"and"],[[["field121","equal_to","1"]],[["show_fields","field122,field124,field158"]],"and"],[[["field76","equal_to","2"]],[["show_fields","field121,field122,field132,field133,field135,field134,field154,field153,field152,field151,field150,field149,field148,field155"]],"and"],[[["field161","equal_to","2"]],[["hide_fields","field9"]],"and"]]
1 DATE
2 STUDII
3 OPȚIUNI
4 DOCUMENTE
5 FINALIZARE

Date personale

Dizabilitățipick one!

Date contact

Liceul pe care l-ai urmat

Diploma de liceu

Ai absolvit o facultate?pick one!

Studii superioare

Opțiuni

Vrei să vezi specializările la licență?pick one!
Tabelul cu opțiuniadd content
CODUL SPECIALIZĂRILOR (DE LA 1 LA 38) ÎN ORDINEA IMPORTANȚEI LOR PENTRU TINE
×
(1)

Pentru un exemplu de ierarhizare și de cum se repartizează locurile la noi la FSPAC, dă click aici.

Specializarea

Linia de studiu/limba de predare

Învățământ cu frecvență

Învățământ la distanță (ID)

COD Buget/taxă

COD Doar taxă*

COD Taxă

Administrație Publică

Română

1

2

3

Maghiară

4

5

-

Leadership în Sectorul Public

Engleză

6

7

-

Comunicare și Relații Publice

Română

8

9

10

Maghiară

11

12

-

Germană

13

14

-

Jurnalism

Română

15

16

17

Maghiară

18

19

-

Germană

20

21

-

Engleză

22

23

-

Publicitate

Română

24

25

-

Servicii și Politici de Sănătate (Public Health)

Engleză

26

27

-

Științe Politice

Română

28

29

-

Maghiară

31

32

-

Engleză

33

34

-

Media Digitală

Română

35

36

-

Studii de Conflict

Română

37

38

-

Vrei să vezi specializările la masterat?pick one!
Tabelul cu opțiuni masteratadd content
NUMELE PROGRAMULUI DE MASTERATORDINEA MASTERATELOR (1-2-3...)
×
(1)

Administraţie publică (în limba engleză) cu specializarea Community development and urban planning

Analiza și managementul conflictelor (în limba engleză)

Administraţie publică

Administraţie publică IFR

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) cu specializările Managementul serviciilor publice și Managementul ONG-urilor

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (în limba engleză)

Sănătate publică/Public Health (în limba engleză)

Managementul resurselor umane în sectorul public

Management și politici publice (în limba maghiară)

Producţie media

Publicitate

Publicitate - IFR

Relaţii publice

Relaţii publice - IFR

Studii media aplicate (în limba maghiară)

Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană şi engleză)

Relaţii publice şi publicitate (în limba engleză)

Comunicare mediatică-Media communication (în limba engleză)

Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară)

Management media

Management media - IFR

Dezvoltare internaţională (în limba engleză)

Managementul organizaţiilor politice

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (în limba engleză)


Ai urmat anul 1 la licență la buget?pick one!
Ai urmat anul 1 la masterat la buget?pick one!
Ai urmat anul 1 la doctorat la buget?pick one!

Rezultate obținute la examenul de bacalaureat

Rezultate obținute la examenul de licență

Documente necesare  înscrierii

Pentru fiecare specializare la care v-ați înscris trebuie să uploadați o scrisoare de motivație separată, adaptată specializării respective. Dacă v-ați înscris la 8 specializări, este nevoie să uploadați 8 scrisori de motivație individuale.

Găsiți model de scrisoare dând click aici.

Verificați lista de aici pentru a vedea documentele speciale care trebuie uploadate în cazurile care necesită aceste documente.

Subsemnatul/subsemnata în calitate de candidat la admitere/candidat declarat admis la admitere pentru programele de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter persoanal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia. Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada admiterii și ulterior, în perioada studiilor. De asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ulterior finalizării studiilor, în cazul în care acestea sunt impuse de prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate ale autorităților și instituțiilor publice. Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate. Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație acoperă de asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.pick one!

Poate dura până la 60 secunde până primiți mesajul de confirmare. Nu dați refresh.

keyboard_arrow_leftREVINO LA PASUL ANTERIOR
PASUL URMĂTORkeyboard_arrow_right