Scrisoarea de motivaţie poate fi completată electronic sau de mână, iar dacă este cazul, poate fi completată şi la sediul FSPAC, în momentul înscrierii candidatului.