Candidaţii care intenţionează să parcurgă în paralel două specializări din cadrul FSPAC vor completa două fișe de înscriere şi vor plăti două taxe de admitere diferite.