Sunt scutiți de la plata taxei de admitere angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionarilor din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, De asemenea, sunt scutiți și candidații orfani de ambii părinți și candidații care provin din casele de plasament, care sunt scutiți de plata taxei de admitere.