Documente admitere: 1. Fişa de înscriere (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site) 2. Carte de identitate (original) 3. Scrisoarea de motivaţie (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site) 4. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii) 5. Adeverinţa sau diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat, în original sau copie legalizată (se returnează candidaţilor după verificarea datelor completate pe fişa de înscriere)