În anul I locul în cămin se obține în funcție de media de admitere.